اخبار
اخذ گواهینامه های HSE-MS ، ISO14001 ، ISO18001  ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
با کمال افتخار اعلام می دارد شرکت بازرگانی گاز ایران در سال جاری با بازنگری در زیر ساخت های کیفی خود و انجام ممیزی های مربوطه توسط ممیز ذی صلاح، موفق به اخذ گواهینامه های HSE-MS ، ISO14001 ، ISO18001 از سوی شرکت MOODY بمدت 3 سال گردید. لذا بدینوسیله از تلاش کلیه همکاران شرکت بازرگانی گاز ایران که در این موفقیت سهیم بوده اند قدر دانی و کسب گواهینامه های مذکور را به خانواده بزرگ صنعت گاز کشور تبریک عرض می نمائیم. امید است این گواهینامه ها سبب بهبود عملکرد در فرآیندهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سطوح مختلف شرکت بازرگانی گاز ایران شود. ضمنا لازم بذکر است شرکت بازرگانی گاز ایران در جهت نهادینه نمودن رویکرد سیستماتیک فرآیندهای خود و بهبود کیفی آنها، اخذ گواهینامه یکپارچه سازی مدیریت (IMS) را در دستور کار خود دارد و در همین راستا برای فراهم نمودن زیر ساخت های لازم نسبت به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی ممیزی داخلی و صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان در این کلاس اقدام نموده است.