خدمات کامپیوتری

فناوری اطلاعات در پیوند بین فعالیتهای مختلف یک سازمان و نیز فعالیتهای بین سازمانی نقش اساسی دارد.  استفاده از فناوری اطلاعات در دنیای امروزی ضامن بقا و تداوم فعالیتهای یک سازمان است که بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان استفاده از روش های نوین در سازمان فراهم نمی شود بلکه امکان رقابت با سازمانهای دیگر از میان خواهد رفت.  از آنجائیکه موقعیت و شیوه فعالیت شرکت بازرگانی گاز ایران از یک سو و ضرورت بهره مندی از شیوه ها و روش های نوین از دیگر سو مجهز شدن این شرکت را به فناوری اطلاعات اجتناب ناپذیر ساخته است لازم است ارتباط تنگاتنگ و موضوعی بین بهره مندی و استفاده از فناوری اطلاعات و نیز از نیروی تخصصی و کارآمد جهت استفاده از روش ها و راه حل های نوین اجرایی و عملیاتی در اولویت قرار گیرد.

 

 اهم فعالیتهای واحد فناوری اطلاعات در شرکت بازرگانی گاز ایران بشرح ذیل می باشد.

1- سیستم مالی:  سیستم مکانیزه هزینه و بودجه و مالی برای تهیه و تنظیم دفاتر مالی در شرکت ملی گاز ایران از سالها قبل به صورت BATCH طراحی و پیاده سازی شده و قسمت اعظم آن بر روی کامپیوترMAIN اجرامی شود و با توجه به حجم ، پراکندگی و تنوع اطلاعات و همچنین پردازش فایلهایی که از طریق سیستمهای مکانیزه دیگر به این سیستم تغذیــه می شوند، یکی از بزرگترین و فعال ترین سیستم های مکانیزه شـرکت می باشد.  عملکرد سیستم به شرح زیر می باشد :
 ایجاد ، تغییر ، حذف اطلاعات پرونده اصلی جداول سیستم ،تهیه اسناد مالی در حسابداری ها و تهیه پرونده ها ی اطلاعات صحیح ،  تهیه گزارش معین دستور کارها ، تهیه گزارشات دفتر کل دستور کارها ، تهیه گزارشات معین هزینه ها ، تهیه گزارشات دفاتر کـل هزینه ها ، تهیه گزارشات دفتر کل مالی و ترازها ، تهیه گزارشات تجمعی بنا به درخواست حسابرسان یا دیوان محاسبات یا بودجه از عملکرد این سیستم می باشد.

 سیستم لحظه ای مالی نیز برای سرعت بخشیدن به تهیه و تنظیم دفاتر مالی شرکت بصورتONLINE  طراحی و پیاده سازی شده و کلیه قسمت های آن بر روی کامپیوترهای PC و در محیط شبکه اجرا می گردد این سیستم نیاز شرکت را برآورده ساخته و در نهایت فایل های مورد نیاز سیستم مالی را تهیه و توسط خطوط ارتباطی به کامپیوتر منتقل و فایلهای تهیه شده در زمان لازم به سیستم تغذیه و سپس در همان محیط اجرا و گزارشات مالی لازم تهیـه می گردند.سیستم های هزینه و مالی  درمراحل ذیل توسط واحد خدمات کامپیوتری اجرا می شود:

- در عملیات بروزرسانیMASTER بودجه های جاری و سرمایه ای که در آن بودجه پیشنهادی و تعدیل بودجه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بودجه مصوب حاصل می شود.

- پردازش دسته ای آمار و ارقام قابل ثبت در دفاتر مالی و هزینه و گرفتن فایل از سیستم های حقوق و دستمزد ، کالا ، مشترکین ، اموال که در فاصله ششم تا دهم هر ماه این فایلها به سیستم تحویل می شوند.

- تهیه گزارشات دفتر کل با کل اسناد مالی

2- سیستم حقوق و دستمزد: بخشی از سیستم حقوق و دستمزد برای تهیه صورتحساب و بانک لیست و سایر گزارشات کارمندان و کارگران شرکت ملی گاز ایران و انجام تعدیلات مربوط بصورت BATCH  بر روی کامپیوترMAIN انجام میپذیرد و بخش دیگر برای تسریع در امر ارسال اطلاعات با استفاده از امکان عملیات لحظه ای شامل قسمت های سیستم و تهیه صورتحساب و بانک لیست و گزارشات مختلف درخدمات کامپیوتری  انجام  می گیرد

3- سیستم جامع خرید: این سیستم در حال طراحی بوده و در آینده نزدیک یکی از مهمترین سیستمهای شرکت بازرگانی گاز ایران خواهد شد

 

4- سیستم اتوماسیون اداری: سیستم دبیرخانه و گردش مکانیزه مکاتبات با هدف رسیدن به مقوله مکاتبات بدون کاغذ و تسریع در امر گردش مکاتبات و سرعت دادن به پاسخگویی در ارتباط با پیگیریهای مربوطه از ضروریات هر سازمان دولتی می باشد .

 

5- سیستم بانک اطلاعاتی پیمانکاران

6- سیستم منابع تولید / تامین کنندگان کالا

7- سیستم حضور و غیاب و اداری

8- سیستم مدیریت توزیع گزارشات کالایی سیستم کالا

9- سیستم جامع امور بازاریابی و صادرات مایعات استحصالی از گاز

10- سیستم بایگانی و آرشیو

11- نگهداری و پشتیبانی از ریزکامپیوترها در شرکت بازرگانی گاز ایران  و انبار شهید طاهری مشتمل بر حداقل 150 دستگاه کامپیوتر بهمراه پرینترها و اسکنرها

12- راه اندازی نگهداری و پشتیبانی از شبکه LAN و WAN (شامل تجهیزات شبکه – اطاق سرور و ...) جهت برقراریسرویس شبکهدر شرکت بازرگانی گاز و  بین ساختمان اصلی ،  برج گاز و انبار شهید طاهری

13- آماده سازی و بروزرسانی پیوسته وب سایت این شرکت

14- بررسی و ایجاد و بروزرسانی شرایط امنیتی جدید جهت حفظ امنیت اطلاعات در راستای تاکیدات مکرر شورای فناوری اطلاعات و مصوبات هیئت دولت