اخبار
انتصاب مدیر عامل جدید شرکت بازرگانی گاز ایران  ۲۰۱۸/۱۰/۰۹
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس عراقی معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران آقای هادی میرزایی به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران منصوب گردید